Logo

Thông báo

Ngày cập nhật: (14/07/2011, 10:49, pm)

Đây là mẫu đơn của Ban điều hành học bổng Liên đoàn

 

 

                                                           ĐƠN XIN HỌC BỔNG

Kính gửi: ………………………………………………………………………………........................................................
                          (Ban Điều Hành Quĩ Học Bổng dành cho Sinh viên Công giáo)

Tên em là:………………………………………………………………………………......................................................
(viết đầy đủ cả Tên Thánh, Họ và Tên)

Ngày sinh:………………………………………………………………………………......................................................

Quê quán:………………………………………………………………………………......................................................

Giáo xứ:………………………………..............Giáo Phận……………………………………...........................................

Trường học:…………………………………………………………………....................................................................
(viết đầy đủ cả lớp học và nghành học)

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………….....................................................................

Điện thoại:………………………..............Email:………………………………………………............................................

Nơi tham gia sinh hoạt sinh viên Công giáo:……………………………………………...............................................

Được biết thông tin về Quĩ Học Bổng dành cho Sinh viên Công giáo, em xét thấy mình có đủ điều kiện và mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ Ban Điều Hành Quĩ Học Bổng nói riêng và Ban Đại Diện Liên Đoàn Sinh viên Công giáo Việt Nam nói chung.

Em cam kết sau khi nhận được học bổng sẽ tham gia thường xuyên trong các sinh hoạt của sinh viên Công giáo. Riêng trong công việc thiện nguyện, em sẽ tham gia ít nhất 20 tiếng trong một kỳ học và có xác nhận của Cha Linh hướng hoặc trưởng Ban đại diện sinh viên nơi em tham gia sinh hoạt và gửi về cho Ban Điều Hành Quĩ Học Bổng.

Em xin hứa những thông tin trên đây là xác thực.

                                                                                                  Ngày…..tháng….năm....…
                                                                                         
      Xác nhận của Cha xứ                                                               Người làm đơn                                        
  (hoặc trưởng Ban đại diện)

 

 

 

 

 

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.