Logo

Thông báo

Ngày cập nhật: (31/10/2011, 11:36, pm)

Vì vậy, Liên đoàn xin trân trọng kính mời các bạn sinh viên tới tham dư Thánh lễ để cùng nâng đỡ nhau về đời sống đức tin cũng như giúp nhau về khả năng giao tiếp bằng Tiếng  Anh...

 

LIÊN ĐOÀN SINH VIÊN CÔNG GIÁO VIỆT NAM

                                         Thông báo

Thưa các bạn sinh viên,

Nhằm giúp cho các bạn sinh viên làm quen với việc cử hành phụng vụ bằng tiếng nước ngoài, Liên đoàn Sinh viên Công giáo Việt Nam tổ chức Thánh lễ hàng tháng bằng Tiếng Anh vào lúc 18h30 tối thứ 7 đầu tháng tại Nhà nguyện Gierado - Nhà thờ Thái Hà.

Vì vậy, Liên đoàn xin trân trọng kính mời các bạn sinh viên tới tham dự Thánh lễ để cùng giúp nhau thăng tiến về đời sống đức tin cũng như về khẳ năng giáo tiếp bằng Tiếng Anh. Nếu ai quen biết người Công giáo nước ngoài đang làm việc tại Hà Nội thì mới đến tham dự Thánh lễ.

Lưu ý: Phần hát lễ và phụng vụ Thánh lễ bằng Tiếng Anh sẽ do Câu Lạc Bộ Giáo Dục Gioan Phaolo II đảm trách. Cụ thể là bắt đầu phụng vụ Thánh lễ tối thứ 7 đầu tháng này (ngày 5 tháng 11 năm 2011).

Trân trọng thông báo.

                                                                                                          Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2011
                                                                                                                      T/M BAN ĐẠI DIỆN
                                                                                                                      Trưởng Liên Đoàn

                                                                                                                   Giuse Nguyễn Tiến Đạt


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.