Logo

Tin sinh viên

Ngày cập nhật: (10/06/2012, 08:48, am)

Trong các môn của khóa MC thì môn học phản xạ nhanh các tình huống trên sân khấu là điều rất cần thiết của người làm MC. Môn học này do anh Giuse Tạ Biên Cương hướng dẫn. Anh Giuse Tạ Biên Cương là người đã làm MC rất nhiều trong các chương trình Công giáo và hiện nay anh đang là một nhà bình luận viên bóng đá. Những buổi học thật là thú vị...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.