Logo

Thông báo

Ngày cập nhật: (11/09/2012, 07:46, am)

Nếu Logo nào đạt giải nhất thì sẽ được chọn làm Logo chính thức của Liên đoàn và sẽ được trao giải thưởng vào ngày lễ quan thầy 12/10/2012...

 

 

 

 

 

VINH DANH THIÊN CHÚA

LIÊN ĐOÀN SINH VIÊN CÔNG GIÁO VIỆT NAM

THÔNG BÁO

(V/v: Thi thiết kế Logo cho Liên đoàn Sinh viên Công Giáo Việt Nam)


Thưa các bạn sinh viên!


Trong thời gian vừa qua, Liên đoàn Sinh viên Công giáo Việt Nam có tạm thời dùng một Logo với hình ngọn Lửa và cây Thập Giá. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng Logo này đơn giản quá và chưa nói lên được nhiều ý nghĩa .


Vì vậy, Ban đại diện quyết định phát động một “Cuộc Thi Thiết Kế Logo”. Thời gian cuộc thi sẽ được bắt đầu từ ngày 10/9 đến 30/9 năm 2012. Logo nào giành giải nhất sẽ được chọn làm Logo chính thức của Liên đoàn và sẽ được trao giải thưởng vào ngày Lễ quan thầy 12/10/2012.


Lưu ý: Ngoài những biểu tượng về Công giáo, sinh viên, bố cục, màu sắc... thì BTC yêu cầu Logo nào cũng phải có 4 chữ: VCSF. Đây là 4 chữ được viết tắt bởi: Vietnamese Catholic Student Federation (Liên đoàn Sinh viên Công giáo Việt Nam). Những người tham gia cuộc thi mà cần hỏi thêm thông tin để thiết kế Logo thì xin liên hệ với BTC theo số điện: 0976265717. Khi đã thiết kế xong, xin gửi cho BTC theo địa chỉ email: sinhviencongvn@gmail.com


Trân trọng thông báo.


 

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2012
T/M BAN ĐẠI DIỆN

Trưởng Liên Đoàn
Giuse Nguyễn Tiến Đạt

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.