Logo

Điểm Tin 24h

Ngày cập nhật: (03/02/2013, 11:27, am)

Hôm qua (2/2/2013) - Tại nhà thờ Thái Hà, ngày cầu nguyện cho ơn gọi thánh hiến, cũng là ngày hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, quý tu sĩ nam nữ thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, đã tới tham dự ngày hành hương cầu nguyện cho đời sống thánh hiến.

Ngay sau thánh lễ tạ ơn, 58 nữ tu thuộc các hội dòng Mến Thánh Giá, Phaolo, Mân côi, các tu hội...đã đồng loạt ký tên vào bản kiến nghị sửa đởi hiến pháp 1992 do một số nhân sĩ trí thức khởi xướng.

 
Việc các nữ tu Công giáo, hiệp ý với Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Đức cha Phaolo Nguyễn Thái hợp, ký tên vào bản kiến nghị thực sự là một nét đẹp trong ngày "Giáo hội hướng về những người thánh hiến". 

 
Đây là một việc làm thiết thực nhắc nhở mọi tín hữu đừng vô cảm với vận mệnh của đất nước. 

 
Có lẽ, sống phúc âm trong lòng dân tộc trước tiên phải bắt đầu bằng những việc nhỏ bé như vậy, bởi vì có một cách mà tất cả chúng ta đều có thể làm để hiện thực hóa hòa bình trong xã hội, đó là hợp tác với những ai quan tâm tới hòa bình.

 

Nam Phong


Danh sách các Nữ tu Kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp 1992:

 1. Ngô Thị Chỉ, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  1. Nguyễn Thị Hồng, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  2. Bùi Thị Hồng, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  3. Nguyễn Thị Điện, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  4. Nguyễn Thị Hằng, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  5. Nguyễn Thị An, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  6. Kiều Thị Khuy, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  7. Phạm Thị Huyền, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  8. Nguyễn Thị Kim Liên, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  9. Mai Thị Nguyệt, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  10. Đặng Thị Tiếp, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  11. Trần Thị Thu Hà, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  12. Trần Thị Oanh, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  13. Trần Thị Kim Oanh, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  14. Nguyễn Thị Hợi, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  15. Nguyễn Thị Hằng, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  16. Phạm Thị Xuyên, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  17. Trần Thị Trang, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  18. Nguyễn Thị Hồng, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  19. Đặng Thị Huế, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  20. Nguyễn Thị Yên, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  21. Bùi Thị Hương, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  22. Trần Thị Thu, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  23. Nguyễn Thị Thỏa, nữ tu Công giáo, Thái Nguyên
  24. Đỗ Thị Duyên, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  25. Nguyễn Thị Hiền, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  26. Trần Thị Hương, nữ tu Công giáo, Thái Bình
  27. Nguyễn Thị Đảng, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  28. Đặng Thị Hương, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  29. Trịnh Thị Hoa, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  30. Nguyễn Thị Hải Yến, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  31. Trần Thị Bích, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  32. Nguyễn Thị Kiều, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  33. Bùi Thị Hoài Phượng, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  34. Trần Thị Hoa, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  35. Vũ Thị Cúc, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  36. Nguyễn Thị Vy, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  37. Nguyễn Thị Phượng, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  38. Lê Thị Thanh Nga, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  39. Nguyễn Thị Linh, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  40. Đỗ Thị Hướng, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  41. Trần Thị Thắm, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  42. Tạ Thị Thúy, nữ tu Công giáo, Phú Thọ
  43. Bùi Thị Hồng, nữ tu Công giáo, Thái Bình
  44. Trương Thị Nhận, nữ tu Công giáo, Thái Bình
  45. Phạm Thị Chín, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  46. Trần Thị Dương, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  47. Nguyễn Thị Loan, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  48. Phạm Thị Hải, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  49. Nguyễn Thị Ngân, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  50. Nguyễn Thị Lương, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  51. Đặng Thị Làn, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  52. Nguyễn Thị Nụ Hoa, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  53. Đặng Thị Lan, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  54. Nguyễn Thị Mỹ, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  55. Nguyễn Thị Hiên, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  56. Bùi Ánh Tuyết, nữ tu Công giáo, Hà Nội
  57. Trần Thị Hải, nữ tu Công giáo, Thái Bình

 

 

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.