Logo

Giáo Hội Việt Nam

Ngày cập nhật: (20/08/2017, 03:39, am)

Nội dung: Suy niệm Chúa nhật 20 Thường niên: Lòng tin của bà mạnh thật; Đại hội Thánh Mẫu toàn quốc La Vang lần thứ 31; Đức Tổng giám mục Paul Tschang In‑Nam: Sứ thần Toà Thánh đầu tiên tại Myanmar.

Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 20 Thường niên: Lòng tin của bà mạnh thật

– Đại hội Thánh Mẫu toàn quốc La Vang lần thứ 31

– Đức Tổng giám mục Paul Tschang In‑Nam: Sứ thần Toà Thánh đầu tiên tại Myanmar.

  ↓


 Tập tin đính kèm

WHĐ

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.