Logo

Tin sinh viên

Ngày cập nhật: (20/11/2014, 05:01, pm)

Để cho việc học Tiếng Anh được tốt hơn, Liên Đoàn Sinh Viên Công Giáo Việt Nam đã quyết định lập một Văn phòng Đại diện tại Philippines. Nhiệm vụ của Văn phòng là hỗ trợ cho các bạn sinh viên có nhu cầu sang Philippines học Tiếng Anh.

 
LIÊN ĐOÀN SINH VIÊN CÔNG GIÁO VIỆT NAM


Manila, ngày 20 tháng 11 năm 2014


THÔNG BÁO


(V/v: Thành lập Văn phòng Đại diện)


Thưa các bạn sinh viên,


Trong những năm vừa qua, Liên Đoàn Sinh Viên Công Giáo Việt Nam đã cố gắng thúc đẩy phong trào học Tiếng Anh cho các bạn sinh viên. Tuy nhiên, vì thiếu môi trường giáo tiếp với người bản xứ nên hiệu quả học không cao.


Để cho việc học Tiếng Anh được tốt hơn, Liên Đoàn Sinh Viên Công Giáo Việt Nam đã quyết định lập một Văn phòng Đại diện tại Philippines. Nhiệm vụ của Văn phòng là hỗ trợ cho các bạn sinh viên có nhu cầu sang Philippines học Tiếng Anh.


Vì vậy, Ban đại diện kêu mời các bạn sinh viên cùng cầu nguyện để chúng ta có đủ khả năng thực hiện dự án này. Đây là một dự án rất cần thiết cho các bạn sinh viên trong việc phát triển tri thức. Mọi liên hệ với Văn phòng tại Philippines: ĐT: 00639267252298 - Email: sinhvienconggiaovn@gmail.com.


Trân trọng thông báo

T/M BAN ĐẠI DIỆN

Trưởng Liên Đoàn

 

Giuse Nguyễn Tiến Đạt 

 

 

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.