Logo

Bạn Đọc Viết

Ngày cập nhật: (07/10/2011, 11:28, pm)

Mân-Côi thánh hóa hồn ta,

giúp vui sống Đạo, chống ba địch thù !

Mân-Côi như chuyến Thánh Du:

Mẹ đưa ta đến Giê-su, Con Ngài!

DIỄM TÌNH CA " MÂN CÔI"

 

Tay lần tràng hạt Mân-Côi,

dâng lên Trinh Nữ Hoa Khôi cõi trần:

''Kính Mừng'' Danh Mẹ ''Hồng Ân''

như Lời Chúa dặn Sứ Thần xuống thưa

tại nhà của Mẹ năm xưa ...

Nghe con chào lại, Mẹ vừa lòng ngay !

Mẹ ơi, mười ngón bàn tay

thay cho tràn hạt ở ngay vĩa hè

dọc đường, bến đợi tàu xe ...

Ở đâu, Mẹ cũng lắng nghe con mình

vì Kinh gói trọn tâm tình:

''vui mừng, thương khó, hy sinh, vâng lời...''

Mân-Côi liên kết Đất-Trời:

Đưa tay làm ''Dấu'', đọc lời: ''Nhân Danh ...''

''Lạy Cha ...'' dâng Chúa nhân lành

''Kính mừng'' dâng Mẹ, ''Sáng Danh'' là lời

tung hô Thiên Chúa muôn đời !

Mân-Côi tóm lược những lời Thánh Kinh !

Mân-Côi là chuỗi chứng minh

''hoàn thành Giao-Ước: Chương-Trình cứu dân.''

Miệng con gọi Mẹ ''HỒNG ÂN''

là ca tụng Chúa khoan nhân vô bờ !

Mẹ là Cung Điện, Đền Thờ

để Con Thiên Chúa dân chờ, sinh ra ...

Mân-Côi là Diễm Tình Ca,

là ''Bài xuất trận'': quỷ-ma đầu hàng !

Mân-Côi nối nhịp cầu sang

hàn huyên với Chúa Thiên Đàng là Cha !

Mân-Côi thánh hóa hồn ta,

giúp vui sống Đạo, chống ba địch thù !

Mân-Côi như chuyến Thánh Du:

Mẹ đưa ta đến Giê-su, Con Ngài!

       (Đaminh Phan văn Phước)

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.